PRODUKTY

MENU

Separator w zakładzie przetwórstwa cukru

W przemyśle spożywczym stosowanie separatorów odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych. Urządzenia te są przeznaczone do usuwania obcych cząstek, takich jak metale, tworzywa sztuczne i szkło, z surowców i produktów spożywczych. Minimalizuje to ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia, że żywność jest bezpieczna do spożycia. Dzięki separatorom można osiągnąć wyższe standardy higieny w procesach produkcyjnych, co ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób i utrzymania czystości produktów spożywczych.

Zastosowanie nowoczesnych technologii separacji w przemyśle spożywczym nie tylko chroni konsumentów, ale także poprawia jakość produktów i minimalizuje straty produkcyjne. Umożliwia to firmom spożywczym spełnienie rygorystycznych wymogów regulacyjnych i normatywnych.

Separator magnetyczny w produkcji cukru

Możemy przyjrzeć się innym obszarom niż tylko motoryzacja czy inżynieria. Doskonałym przykładem jest magnetyczny separator płytowy, znany również jako latarnia magnetyczna, zainstalowany w cukrowni. W tym przypadku ten konkretny separator sprawdził się w oddzielaniu krystalicznego cukru od niepożądanych zanieczyszczeń, biorąc pod uwagę, że frakcja cukru osiąga rozmiar 0,6 mm.

Ten typ separatora magnetycznego mieści się w rurze o średnicy 200 mm i jest w stanie przetworzyć od 25 do 30 ton krystalicznego cukru w ciągu godziny. Oddzielanie tak drobnego materiału wymagało zastosowania specjalnej wersji separatora wyposażonej w najsilniejsze magnesy neodymowe. Dzięki takiej konstrukcji separator osiąga niezwykle wysoką indukcję magnetyczną 7500 G, co pozwala spełnić wymagania dotyczące oddzielania zanieczyszczeń ferromagnetycznych o wielkości zaledwie 0,5 mm.

Aby osiągnąć absolutną czystość, separator szafkowy wyposażony w magnesy o ekstremalnej indukcji magnetycznej 18 700 G jest nadal umieszczany na końcu procesu czyszczenia, co pozwala na skuteczne oddzielenie zanieczyszczeń ferromagnetycznych o wielkości do 1 mikrona.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram