Separator magnetyczny płytowy - ręczne czyszczenie (MSP)

Płytowy Separator magnetyczny - ręczne czyszczenieSą przeznaczone do separowania z łatwo przenikalnych mieszanek o gorszej sypkości i o większej ziarnistości materiału, który by już nie spadał płynnie przez opisane powyżej ruszty magnetyczne. Standardowo posiadają magnesy ferrytowe, na życzenie możemy dostartczyć również wersję z magnesami neodymowymi (NdFeB).

Konstrukcja separatora płytowego do lužnych mieszanin

Płytowy Separator magnetyczny - ręczne czyszczenieZaletą jest nastawny daszek rozgarniający, którym można równomiernie kierować przepływ materiału wprost na płyty magnetyczne, a przez to uzyskać maksymalnie efektywną separację również w przypadku instalacji pod kątem.

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Produkt został stworzony i wyprodukowany przez naszą firmę. Montaż i serwis dokonywany jest przez naszych wykwalifikowanych techników.

Separator magnetyczny płytowy - ręczne czyszczenie (MSP UP)

Nieustannie staramy się ulepszać i udoskonalać nasze wyroby. Produkujemy separator, który dzięki unikalnemu systemowi rozmagnesowania łatwiej i szybciej czyści się od wychwytanych magnetycznych zanieczyszczeń, co pomaga oszczędzać czas i zwiększać efektywność pracy.

Ten separator jest funkcjonalnie i wysokościowo zgodny z podanym powyżej separatorem, dlatego można go wymienić na nowy model bez konieczności adaptacji. Jest też wyposażony w daszek rozgarniający i posiada magnesy ferrytowe.

Animacja funkcjonowania magnetycznego separatora plytowego

Separator magnetyczny płytowy - ręczne czyszczenie - nowy typ

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Produkt został stworzony i wyprodukowany przez naszą firmę. Montaż i serwis dokonywany jest przez naszych wykwalifikowanych techników.

 

Separator magnetyczny płytowy - ręczne czyszczenie (MSP UP2)

Separator magnetyczny płytowy - automatyczne czyszczenie (MSP FAC)

Konstrukcija separatora płytowego do lužnych mieszanin

Separator magnetyczny płytowy - automatyczne czyszczenie Czyszczenie separatora magnetycznego sterowane pneumatycznie. Separator jest wskazany do separowania zanieczyszczeń metalowych z materiałów o gorszych właściwościach nasypowych i większej ziarnistości. Separowany materiał sypie się centralną częścią. Nastawny daszek rozgarniający równomiernie kieruje strumień materiału wprost na płyty magnetyczne, dzięki czemu uzyskuje się najbardziej efektywną separację magnetyczną.

Separator magnetyczny płytowy - automatyczne czyszczeniSeparatory magnetyczne płytowe produkujemy też w wersji z automatycznym czyszczeniem. Separator jest funkcjonalnie zgodny z ręcznie czyszczonym separatorem, dlatego wysokość nie zmienia się (zatem łatwo jest wymienić ręcznie czyszczony separator płytowy na czyszczony automatycznie).

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Produkt został stworzony i wyprodukowany przez naszą firmę. Montaż i serwis dokonywany jest przez naszych wykwalifikowanych techników.

Czyszczenie separatora magnetycznego plytowego

Separator magnetyczny płytowy - automatyczne czyszczenie W procesie automatycznego czyszczenia płyty przesuną się do bocznych części separatora, gdzie dojdzie do ich rozmagnesowania a wychwytane zanieczyszczenia automatycznie odpadną do bocznych zsuwni.

Płyty magnetyczne są standardowo wyposażone w magnesy ferrytowe. Na życzenie możemy dostarczyć również w wersji z magnesami neodymowymi (NdFeB).

Wadą urządzenia jest konieczność przerwania strumienia materiału w procesie automatycznego czyszczenia.

Animacja automatycznego procesu czyszczenia

 Animacja automatycznego procesu czyszczenia