Magnetyczny dwupoziomowy bęben wynoszący (MBVD)

Magnetyczny bęben wynoszący dwupiętrowyBęben magnetyczny składa się ze statycznego rdzenia magnetycznego i obracającego się płaszcza z zabierakami wychwytującymi zanieczyszczenia metalowe.

Dolny bęben wychwytuje zanieczyszczenia metalowe z taśmy przenośnika, materiał niemagnetyczny jest dalej transportowany przenośnikiem.

Górny bęben odbiera zanieczyszczenia metalowe z dolnego bębna i przesypuje je do osobnego zsypu. Każdy bęben posiada własny silnik z przekładnią.

Podczas odbierania materiału między przenośnikiem i bębnem magnetycznym i dalej między obydwoma bębnami dochodzi do jego napowietrzania, co ułatwia oddzielanie metali od lepkiego materiału.

Zalety separatora

  • wysoko skuteczna dwustopniowa separacja
  • nadaje się też do materiałów lepkich
  • dwukrotne napowietrzenie – zwiększenie skuteczności separowania z lepkich materiałów

Jakie materiały separuje

  • Materiały sypkie  transportowane na przenośniku taśmowym o gorszej sypkości.
  • Materiały lepkie i trudne do separowania

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Produkt został stworzony i wyprodukowany przez naszą firmę. Montaż i serwis dokonywany jest przez naszych wykwalifikowanych techników.

Zasada dwupoziomowej separacji

Sprzedajemy też inne separatory magnetyczne do mieszanek suchych

Bębny magnetyczne

Bęben magnetyczny (MB) Bęben magnetyczny jest przeznaczony do separacji-oddzielania metalowych, magnetycznych części z sypkich mieszanin (metale kolorowe, granulat tworzyw). zazwyczaj bywa włożony pod lej wsypowy maszyny lub za przenośnik taśmowy, z których spada nie separowany materiał na bęben magnetyczny, który przeprowadza właściwą separację - oddzielanie. Jego zaletą jest, że nie jest częścią przenośnika taśmowego, dzięki czemu […]