Separator magnetyczny - automatyczne czyszczenieSeparator magnetyczny z automatycznym czyszczeniem służy do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych w strumieniu ciekłych substancji. Posiada bardzo silne magnesy neodymowe NdFeB,  które mają kilkakrotnie większą indukcję magnetyczną (siłę magnetyczną), niż klasyczne magnesy ferrytowe, które nie byłyby w stanie utrzymać metalowych zanieczyszczeń w cieczy.

Separator magnetyczny - automatyczne czyszczenieStandardowo produkowana jest średnica wejściowa i wyjściowa 50, 100, 150 (lewy obr.) i 250 mm (250 mm tylko w wersji z automatycznym czyszczeniem). Separator magnetyczny można też dostarczyć w wersji dwupłaszczowej do ogrzewania warstwy wewnętrznej (np. separacja z czekolady)..

 

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Produkt został stworzony i wyprodukowany przez naszą firmę. Montaż i serwis dokonywany jest przez naszych wykwalifikowanych techników.

Automatyczne czyszczenie separatora

Po uruchomieniu automatycznego procesu czyszczenia dojdzie do wysunięcia rdzeni magnetycznych z nierdzewnych rur do górnej części separatora, a woda płucząca  usunie wyłapane zanieczyszczenia metalowe.

Urządzenie posiada także zawór, za pomocą którego możemy przed czyszczeniem separatora wypuścić resztki materiału , pozostałe w korpusie.

Separator magnetyczny jest sterowany za pomocą elementów pneumatycznych FESTO, natomiast proces czyszczenia jest kontrolowany przez układ elektroniczny SIEMENS.

Materiał przepływa przez separator

Separator wychwytuje zanieczyszczenia magnetyczne.

Materiał przepływa przez bypass

Separator czyści się

Pojemnik separacyjny - dwustopniowa separacja z mieszanek ciekłych

Separacja wtórna metalowych zanieczyszczeń wychwytanych separatorem przepływowym z automatycznym czyszczeniem.

Przebieg separacji w pojemniku separacyjnym

Separator magnetyczny z automatycznym czyszczeniem wychwytuje zanieczyszczenia metalowe z cieczy. Podczas automatycznego cyklu czyszczenia, zanieczyszczenia te są spłukiwane wodą lub dowolnym medium. Ciecz do spłukiwania wraz z wychwytanymi metalami jest wypuszczana do pojemnika separacyjnego  (na rysunku czerwone doprowadzenie).

Schemat pojemnika separacyjnego

W górnej części pojemnika separacyjnego (czerwony pojemnik) znajduje się bęben magnetyczny. Przez ten bęben magnetyczny przepływa do dolnej części pojemnika ciecz do płukania (zielony pojemnik). Bęben magnetyczny wychwytuje metale, a bęben dociskający wyciska z nich resztki cieczy. Dzięki temu odseparowane metale są niemal suche i gromadzą się w załączonym pojemniku (szary pojemnik).

Dużą zaletą tego rozwiązania technicznego jest to, że z dolnej części pojemnika ciecz do płukania można wykorzystywać ponownie do płukania separatora. Jest więc to układ zamknięty z minimalnymi stratami cieczy do płukania. Uzupełnianie lub kompletna wymiana cieczy do płukania jest tylko sporadyczna, co pozwala na oszczędności i zmniejszenie pracochłonności obsługi.

Gdzie używać pojemnika separacyjnego?

Wszędzie tam, gdzie nie można odprowadzać płynu do kanalizacji ze względu na jego zanieczyszczenie metalem.

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Produkt został stworzony i wyprodukowany przez naszą firmę. Montaż i serwis dokonywany jest przez naszych wykwalifikowanych techników.

 

Zalety pojemnika separacyjnego

  • wysoka skuteczność separacji magnetycznej
  • układ zamknięty separacji wtórnej – separator czyści się wciąż tą samą cieczą do płukania (woda, olej lub emulsja), co zmniejsza jego straty. Ciecz wymienia się tylko, co jakiś czas w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia i częstości czyszczenia separatora.
  • niskie koszty likwidacji wychwytanych zanieczyszczeń (likwiduje się tylko zanieczyszczenia metalowe, nie ciecz do płukania)
  • minimalne obciążenie ekologiczne
  • bez konieczności obsługi - oszczędność siły roboczej
  • dobrze widać, ile zanieczyszczeń metalowych wychwytuje separator

 

Funkcja separatora

Suche odseparowane metale w pojemniku separacyjnym

Bęben magnetyczny wychwytuje metale, a bęben dociskający  wyciska z nich resztki cieczy.